Concentratie- Motivatie Therapie (CoMo) voor jongeren


Doel
Het doel van deze korte therapie is jongeren met meer plezier en succes naar school te laten gaan.
Tijdens de therapie leert de jongere meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen handelen en functioneren op school waardoor meer motivatie ontstaat om een uitdaging aan te gaan op school.

Voor wie?
Voor jongeren tussen 12- 18 jaar, die:

 Ongemotiveerd naar school gaan
 een laag zelfbeeld hebben
 weinig zelfvertrouwen hebben in hun functioneren en presteren op school
 last hebben van faalangst
 onder hun niveau functioneren (onderpresteren)
 psychosomatische klachten hebben of regelmatig ziek thuis zijn
 het liefst school willen mijden
 zonder duidelijke redenen slechte cijfers halen
 wegdromen tijdens de lessen of juist vervelend gedrag vertonen

Opzet van de CoMo therapie
De therapie wordt individueel aangeboden en bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 1 uur.
Het is ook mogelijk om de therapie in kleine groepjes van maximaal 4 deelnemers te volgen.

Methodieken
CoMo therapie is gebaseerd op een combinatie van:
 oplossingsgerichte therapie (doel en zelfbeeld bepalen, positief labelen)
 psycho- educatie (uitleg invloed van de hersenen op ons gedrag)
 cognitieve gedragstherapie ( invloed van gedachten en gevoelens op gedrag)
 NLP (gebruik maken van zintuigen, technieken op tot rust te komen)
 lichaamgerichte therapie (kracht ontdekken, tot rust leren komen)

De kosten zijn € 240 incl. materialen en kunnen mogelijk worden vergoed via uw aanvullende verzekering.
Opgave is mogelijk via e-mail:info@inazeitlin.nl