Creatieve speltherapie

Bij jongere kinderen, van wie de taal nog niet zo sterk is ontwikkeld, maak ik gebruik van de creatieve speltherapie omdat zij door middel van daden, visuele beelden, spelletjes en andere creatieve activiteiten communiceren. Deze activiteiten helpen kinderen door hun gevoel van eigen mogelijkheden te vergroten, hun wil te uiten, keuzes te maken en hen het gevoel van controle te geven. Ik maak vooral gebruik van (dieren)handpoppen, tekenen, duplo, het kwaliteitenspel waarbij kinderen de kaartjes kiezen van vaardigheden die ze al hebben ontwikkeld en vaardigheden die ze nodig hebben om bepaalde problemen op te lossen en nog veel meer.

Wanneer ik met kinderen werk probeer ik altijd de ouders bij de therapie te betrekken omdat ik ervan overtuigd ben dat zij een belangrijke rol spelen in het leven van hun kind. Immers, zij zijn de experts van hun kinderen omdat zij weten hoe het kind zich in bepaalde situaties gedraagt, ze zijn/haar temperament, gewoontes, behoeften en karaktereigenschappen kennen en ze het beste willen voor hun kind. Daarom vind ik het zo belangrijk dat ouders geïnformeerd en geraadpleegd worden tijdens de therapie. Ik besef goed dat de relatie die ik met de kinderen heb van korte duur is in tegenstelling tot de relatie die zij hebben met hun ouders.