Executieve functies


Executieve functies

Wat doen executieve functies bij ieder van ons als het goed gaat?
Deze functies zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. Ze beïnvloeden je gedrag en je leren. Die aansturing gebeurt grotendeels onbewust.

De executieve functies worden in een aantal groepen verdeeld:

– Taakinitiatie (beginnen aan de opgedragen taak),
– planning en prioritering,
– aandacht richten en volgehouden aandacht,
– emotieregulatie,
– werkgeheugen,
– inhibitie (vermogen om je gedag af te remmen),
– zelfinzicht en cognitieve flexibiliteit.

Wat hebben executieve functies te maken met school?

Executive functies bepalen in hoge mate je schoolsucces. Misschien zelfs wel meer dan intelligentie. Dat komt omdat executieve functies helpen met het vertonen van doelgericht gedrag. Je kunt wel intelligent zijn, maar als je afgeleid wordt door elke prikkel in de klas (denk aan kinderen met ADHD) dan wordt leren toch moeilijker.

Leerlingen met zwakke executieve functies hebben zeer regelmatig last van uitstel gedrag of vermijding. Ze hebben geen overzicht, moeite met plannen, zijn snel afgeleid en vinden het vaak moeilijk om met hun huiswerker of leerwerk te beginnen.
Gevolg zijn slechte cijfers, strafwerk voor niet ingeleverde opdrachten, aantekeningen, gemopper of ruzies thuis, onderpresteren, slechte motivatie voor school en in het ergste geval niet meer naar school willen gaan.

Wat kan je doen?
Wanneer een leerling moeite heeft met huiswerk maken en leren of wanneer de cijfers lager zijn dan de capaciteiten van de leerling is het belangrijk dat gekeken wordt hoe de executieve functies van de leerling zijn ontwikkeld.
Er kan een vragenlijst worden afgenomen zodat duidelijk wordt of en welke executieve functies onvoldoende zijn ontwikkeld. Afhankelijk daarvan kan een coaching traject worden gestart om de leerling te helpen zodat het op school beter gaat.

Voor meer informatie over het coaching traject kunt u contact opnemen met me opnemen.