Sociale vaardigheid

De puberteit is een tijd vol veranderingen omdat je in deze fase een overstap maakt van ‘kind zijn’ tot ‘volwassen zijn’. Daarbij speelt de identiteitsvorming een belangrijke rol. Je vraagt je regelmatig af wat anderen over jou denken, hoe ze jou zien, wie je bent, hoe je graag door anderen gezien wilt worden en hoe je als volwassen persoon graag wilt zijn. Een groot gedeelte van de puberteit breng je door op de middelbare school en je bent dagelijks omgeven door leeftijdgenoten.
Over het algemeen vinden jongeren de schooltijd een leuke en gezellige tijd ( behalve dan huiswerk en leren!). Je bent elke dag in dezelfde groep op school en buiten school heb je ook je vriendenkring. En toch is het niet voor alle jongeren een even leuke tijd. Je weet misschien zelf dat sommigen op school gepest worden en niet weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Ze worden onzeker en weten zich geen houding te geven in de klas of tijdens de pauze. Wanneer iemand een opmerking over hen maakt of hen aankijkt blozen ze, kijken ze weg of op de grond.
Anderen worden onzeker tijdens de lessen omdat ze denken dat ze het niet goed genoeg doen, ze bang zijn om een verkeerd antwoord te geven of uitgelachen worden. Het gevolg is dat ze dicht klappen en zich terug trekken. Kortom, sommige jongeren hebben weinig zelfvertrouwen, weten niet hoe ze op het gedrag / reacties van anderen moeten reageren, kunnen geen vriendschappen sluiten, horen niet bij de groep of maken, durven hun mening niet vrij te uiten, durven geen nee te zeggen of krijgen regelmatig ruzie met anderen zonder dat ze dit willen. Misschien heb je ook regelmatig last van de opmerkingen van anderen of weet je niet hoe je moet reageren op het gedrag van anderen.

Sociaal vaardigheidtraining, waarom?
Sociaal vaardige mensen weten wat ze moeten zeggen, weten welke lichaamshouding ze moeten aannemen, zijn zelfverzekerd, geven hun grenzen aan, kunnen makkelijk contact leggen met mensen tonen interesse in anderen, zijn makkelijk in omgang met anderen en durven voor zichzelf op te komen. Tijdens de training leren jongeren nieuwe vaardigheden om makkelijker om te kunnen gaan met andere mensen, zich gemakkelijker voelen in sociale situaties, zelfverzekerder en mondiger worden en dit allemaal uitstralen met hun lichaamstaal.