Therapie

Binnen de psychologie zijn er verschillende stromingen en van daaruit verschillende soorten therapie of behandelmethoden. Ik zelf heb me verdiept in de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en voornamelijk in de Oplossingsgerichte Therapie (OT) waarin ik een internationale Master opleiding heb gevolgd. Verder bied ik rouwtherapie aan voor kinderen, jongeren, en/of ouders die een verlies hebben meegemaakt. Soms doen zich problemen voornamelijk voor op school. Hiervoor is het belangrijk dat ik in dit geval een bezoek breng aan school of in ieder geval contact opneem met school. Ook kan het zijn dat het beter is dat ik naar huis kom voor de begeleiding, b.v. wanneer problemen zich vooral thuis voordoen of als het voor de cliënt niet mogelijk is naar mijn praktijk te komen.

Cliënten kunnen met problemen naar mij komen die te maken hebben met het volgende:

  • De ontwikkelingsfasen van het kind zowel lichamelijk, geestelijk, sociaal als ook emotioneel.
  • School zoals faalangst, pesten, leer- , of concentratiemoeilijkheden.
  • De gezinssituatie, zoals conflicten tussen ouder en kind of de kinderen onderling.
  • Psychosomatische klachten, zoals buikpijnklachten, slaapproblemen, hoofdpijn.
  • Ingrijpende gebeurtenissen zoals echtscheiding, ziekte of verlies van een dierbare persoon of verlies van een dierbaar object (rouwverwerking), seksueel misbruik of verhuizing.
  • Probleemgedrag, bv. agressie, teruggetrokkenheid, angst/paniek
  • Sociale vaardigheid/weerbaarheid
  • Aanlegstoornissen, zoals Autisme, AD(H)D, PDD-NOS, Depressie.
  • Chronische ziekte