Cognitieve gedragstherapie

Het is laat in de middag en Uw zoon had al lang thuis moeten zijn van school. U kijkt op de klok en denkt: “Waar blijft hij nou? Zeer waarschijnlijk blijft hij iets langer op school om met zijn klasgenoot aan het werkstuk te werken.” U voelt dat U trots bent op Uw zoon die school zo serieus neemt en U gaat ontspannen door met strijken. U kunt ook denken: “Ik begrijp helemaal niet waar hij blijft. Hij moet vast nablijven omdat hij zijn huiswerk voor de zoveelste keer niet heeft gemaakt.” U merkt dat U boos wordt op Uw zoon en U bedenkt met een kloppend hart hoe U hem hierop aan kunt spreken zodra hij naar huis komt. Tenslotte kunt U ook denken: “Oh, als hij maar geen ongeluk heeft gehad en verwond is geraakt.” U voelt angst op komen en U loopt met zwetende handen door het huis.

Cognitieve gedragstherapie houdt zich bezig met het onderzoeken van gedachten die onze gevoelens, lichamelijke ervaringen en gedragingen beïnvloeden. “Cognitief” betekent “denkprocessen”, “kennis” en “waarneming”. Bij deze therapievorm staan dus de gedachten centraal. Men gaat ervan uit dat alle gebeurtenissen neutraal zijn en wij gebeurtenissen door onze waarneming of te wel de manier waarop wij over deze gebeurtenis denken, een betekenis geven. Vervolgens reageren we op een bepaalde manier op de gebeurtenis. Dus, onze waarneming van een gebeurtenis (zoon is laat) bepaald hoe wij gevoelsmatig (trots, boos of bang), lichamelijk (ontspannen, kloppend hart, zwetende handen) en gedragsmatig (doorgaan met strijken, aanpak van uw kind bedenken, door het huis lopen) daarop reageren.

De behandeling ziet als volgt uit.
Als eerste is het belangrijk om de negatieve gedachten die omtrent het probleem of de klachten opkomen en vervelende gevoelens zoals angst, verdriet, boosheid of somberheid oproepen op te sporen. Dit is soms niet zo makkelijk omdat deze gedachten in de loop der tijd spontaan of automatisch opkomen zodat men zich daar niet meer echt bewust van is.
Wanneer de negatieve automatische gedachten duidelijk omschreven zijn wordt gekeken of ze kloppen met de werkelijkheid. De cliënt leert nu nieuwe, positieve en meer realistische gedachten te formulieren en deze in bepaalde situaties toe te passen. Deze positieve gedachten roepen vervolgens positieve gevoelens, lichamelijke reacties en gedrag op.

De duur is over het algemeen 10 – 12 sessies en van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij tussen de sessies veel oefent.