Creatieve therapie

Creatieve therapie is een psychologische therapievorm die gebruik maakt van creatieve uitingen zoals spel, beeldende vormen, tekeningen, lichamelijke expressies, muziek e.d. om innerlijke processen en conflicten met anderen bewust te maken.

In mijn praktijk biedt ik alleen een creatieve speltherapie voor kinderen aan die gebaseerd is op de oplossingsgerichte therapie.

Verder maak ik steeds meer gebruik van tekeningen als diagnostisch en/of therapeutisch hulpmiddel. Hiermee kunnen kinderen, jongeren en ook volwassenen op een non verbale manier hun gedachten en emoties en uiten.