Oplossingsgericht coachen

Coaching betekent volgens het Nederlands woordenboek “het begeleiden van een team”. Het begrip coaching is afgeleid van het Engelse woord coach, een transportmiddel dat personen op een comfortabele manier van plek A naar plek B heeft gebracht. Tegenwoordig willen mensen niet alleen comfortabel maar ook snel en effectief naar hun bestemming komen. Dit geldt trouwens ook voor het bereiken van doelen, dromen of visies met betrekking tot werk, hobby of persoonlijk vlak.

Oplossingsgericht coachen is een methode die mensen helpt om hun doelen te formuleren en gefocust te blijven op wat ze willen bereiken. Als coach begeleid ik de cliënten op hun reis naar hetgeen ze zoeken. Dit gebeurt middels gespecialiseerde gesprekken. Hierbij ga ik ervan uit dat mensen al bepaalde vaardigheden, visies en vele andere middelen bezitten waardoor ze op een bekwame en veerkrachtige manier omgaan met alledaagse dingen. Tijdens het coachen wil ik juist de aandacht richten op deze krachten en mogelijkheden zodat de cliënten hiervan meer gebruik maken en deze nog vergroten. Dit betekent ook dat de cliënten zelf het tempo bepalen en aangeven wanneer ze de reis (of een gedeelte daarvan) zonder mijn begeleiding terug willen leggen of voort willen zetten.
Al met al ga ik ervan uit dat het coachen van korte en de positieve veranderingen van lange duur zullen zijn.