Oplossingsgerichte gezinstherapie

Oplossingsgerichte gezinstherapie houdt zich vooral bezig met het opsporen en benutten van de krachten van gezinnen in plaats van te focussen op tekorten en problemen. Dit betekent dat ik de gezinsleden help om zo snel mogelijk verandering in de gezinssituatie teweeg te brengen door uitgebreid te praten over hoe ze de toekomstige situatie thuis graag willen zien (doel) en kijken wat de gezinsleden al hebben geprobeerd om zelf verandering aan te brengen.
In sommige gezinnen zijn de problemen al zo lang aanwezig dat ze meer tijd nodig hebben om over de problemen te praten. In dit geval krijgen ze natuurlijk ruimte om uitgebreid hun verhaal te vertellen. Dit helpt dan om daarna gerichter naar het doel te kunnen kijken.
Veel mensen denken dat problemen altijd bestaan. Dit is niet zo. Er zijn altijd momenten waarin de problemen minder sterk aanwezig of geheel afwezig zijn. Dit zijn de uitzonderingen . Hier liggen de krachten en mogelijkheden van het gezin!

Naast mijn expertise heb ik heel veel respect voor de expertise van mijn cliënten. Ik ga er namelijk van uit dat de gezinsleden experts zijn van hun gezin, in de zin dat zij weten wat het beste bij hen past, waar hun gemeenschappelijke interesses liggen, welke normen en waarden ze het liefst willen hanteren etc. Deze overtuiging helpt mij om een goede samenwerking met de gezinsleden op te kunnen bouwen om gezamenlijk het gestelde doel van de therapie te bereiken.