Oplossingsgerichte therapie

Uw dochtertje is jarig en u besluit een fiets voor haar te kopen. U stapt met uw partner een fietsen speciaalzaak binnen en u wordt door een verkoper vriendelijk gevraagd of hij u kan helpen. Nadat u heeft aangegeven dat u een fiets voor uw dochter zoekt begint de verkoper vragen te stellen over haar: hoe oud is ze, kan ze al fietsen, hoe is haar lichaamscoördinatie, hoe heeft ze op een driewieler leren fietsen en hoe is haar temperament?
Als u ongeduldig vraagt of u nu fietsen kunt bekijken, wil de verkoper dat u eerst een paar vragenlijsten invult over uw kind en andere zaken die hij belangrijk vindt.
Als dit allemaal is gebeurt drukt de verkoper u een fiets in uw handen dat u zelf niet heeft gekozen maar waarvan hij zegt dat dit fiets goed is voor uw kind. Hoe groot schat u de kans dat u tevreden weg gaat van deze winkel?

De oplossingsgericht werkende therapeut richt zich niet zo zeer op het uitgebreid inventariseren van het probleem maar voornamelijk op wat de cliënt voor het probleem in de plaats wil hebben, wat hij/zij wil bereiken. Zeker kinderen en jongeren zijn niet zo geïnteresseerd in het ontstaan van hun problemen maar willen zo snel mogelijk er van af zijn!

Mijn manier van oplossingsgericht werken
Nadat de cliënt(e) en ik samen hebben beschreven hoe de toekomstige situatie (doel) eruit zal zien (bv. een gezellige sfeer thuis, betere concentratie op school, het verlies van een dierbare een betere plek geven, sociaal weerbaarder zijn, meer tevreden of gelukkiger zijn) gaan we samen op zoek naar uitzonderingen. Dit zijn momenten waarin het probleem afwezig is. Dit is voor de meeste mensen (jong of oud) vaak een grote uitdaging omdat ze denken dat hun problemen altijd aanwezig zijn. Het uitgebreid praten over de momenten/situaties waarin het probleem niet bestaat geeft de cliënt het gevoel dat het leven niet alleen uit problemen bestaat en hoop dat er mogelijkheden zijn om grip te krijgen op de problemen. Samen met de cliënt probeer ik oplossingen te vinden die helpen om het gewenste doel te bereiken.

Middels oplossingsgerichte vragen en oplossingsgerichte speltherapie wordt de aandacht gericht op het ontdekken, bewust maken, behouden en versterken van de krachten en vermogens van het kind, jongere of gezin zodat ze daarop voort kunnen bouwen. Met groot respect voor de speciale behoeften en wensen van de cliënt(en) en een groot vertrouwen in diens mogelijkheden om te veranderen, help ik de cliënt(en) om de volgende succesvolle stap te maken in richting doel.