Vriendschap sluiten met je duistere gevoelens


In onze cultuur leren we als kinderen dat het vrij laten stromen van emoties niet wenselijk is. Gevoelens kan je maar beter beheersen en/of verborgen houden. Op die manier leren we dus niet om onze gevoelens te uiten; we leren ze te verstoppen en ze te vergeten.
Echter, ze zitten op die manier wel in het lichaam ergens opgesloten en op den duur willen ze er uit. Als we ze dan niet toelaten, kunnen we lichamelijk ziek en in het ergste geval depressief worden. Het is daarom gebruikelijk geworden om onder behandeling te gaan bij een psycholoog of andere therapeut om te leren ze de baas te worden of ze los te laten. Als dit niet helpt hebben we nog antidepressiva of drugs om de pijn te verlichten.

We hebben alles ervoor over om een einde te maken aan onze emotionele pijn en ons lijden. Immers, het is ons streven dat wij en onze kinderen gelukkig door het leven gaan!
Een leven zonder verdriet, angst, wanhoop of boosheid bestaat helaas niet. Deze emoties zullen altijd deel uitmaken van ons bestaan.

Vriendschap sluiten met je duistere emoties betekent dat je een reis maakt door de pijn heen en niet ervandaan. Emoties zijn energieën die ons bewegen om te voelen, onze gevoelens te uiten en te handelen. Het is niet de emotie zelf maar ons idee hierover die ze positief of negatief maakt!

Als je vriendschap sluit met je duistere emoties kan verdriet om wat je hebt verloren veranderen in dankbaarheid voor wat je nog hebt, angst om kwetsbaar in het leven te staan kan veranderen in vreugde om vol van het leven te genieten en wanhoop kan veranderen in een toewijding aan het leven zoals het is.
Door naar onszelf en onze pijn te luisteren leren we wie we zijn, wat ons het meest heeft gekwetst, wat in ons om aandacht vraagt en wat we nodig hebben om te genezen en ten volle te leven.

Tijdens de therapie leer je hoe je naar de pijn kunt en durft te kijken en hoe je in contact kunt komen met jezelf. Het veronderstelt wel dat je onbehagen durft te verdragen, want luisteren naar pijn kan zo moeilijk zijn dat we het liever willen vermijden.

Met de 3 vaardigheden Luisteren, Voelen en Laten stromen leer je de negatieve emoties te transformatie in dankbaarheid, vertrouwen en vreugde.
In deze therapie leer je niet allen met je hoofd naar je gevoelens te kijken maar met je hart en lichaam je emoties te ervaren en ze een nieuwe betekenis te geven. Hierdoor vindt verandering plaats.