Workshop voor hulpverleners


‘Ik zorg goed voor mezelf’

De afgelopen jaren is de werkdruk van hulpverleners alleen maar groter geworden. Hierdoor ligt de aandacht continu op je taken en je cliënten. Je leeft als het ware op de automatische piloot en je bent ononderbroken bezig met helpen en afstemmen op anderen, zoals jouw cliënten, jouw teamgenoten of jouw baas. Als je een gezin hebt dan kom je thuis en wil je aandacht aan jouw partner en vooral aan de kinderen geven. Weer op de automatische piloot om daar alles draaiende te houden.
Hulpverleners zijn over het algemeen heel goed in het afstemmen op anderen, opkomen voor de anderen, problemen voor de anderen willen oplossen, empathie voelen voor anderen, zich goed kunnen verplaatsen in de ander en ga maar zo door.
Hele nobele eigenschappen maar :
– Waar blijf jezelf?
– Wanneer schenk je aandacht aan jezelf?
– Hoe zit dat met jouw eigen gevoelens en behoeften?
– Wat doet dit met jou als je heen en weer wordt geslingerd van het ene gesprek/ taak naar het andere?
– Hoe gaat het met jou tijdens een moeilijk gesprek met een cliënt?
– Kan je bij jezelf blijven en niet mee worden gesleurd in de emotie van de ander?

Deze workshop is voor jou!
Jij staat centraal. De focus ligt op jouw behoeften en gevoelens.

Doel
Inzicht krijgen in hoe je meer bij jezelf kan blijven tijdens een gesprek met je cliënt of in de samenwerking met teamgenoten.

Inhoud
– Wat is de automatische piloot en hoe ziet die er voor jou uit
– Inzicht krijgen in de manieren waarop je jouw eigen behoeften kan waarnemen
– Je lichaam gebruiken om bij jezelf te komen en te blijven
– Je ademhaling gebruiken om rustig te worden
– Bewuster keuzes maken
– Goed voor jezelf zorgen
– Je eigen grenzen beter aangeven

Methode
Tijdens deze workshop maak ik gebruik van de lichaamsgerichte psychologie en de aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie.

Locatie
De workshop wordt in Geldrop gegeven.
Nadere informatie over de locatie ontvang u na inschrijving en betaling.

Tijd
De workshop vindt plaats op dinsdag avond van 19.30 – 22.00 uur.

Data
Deze workshop wordt in 2017 een aantal keren aangeboden. Hiervoor kunt u kijken op www.inazeitlin.nl of mailen naar info@inazeitlin.nl.

Prijs
De kosten zijn € 25 per persoon.

Lees meer

Executieve functies


Executieve functies

Wat doen executieve functies bij ieder van ons als het goed gaat?
Deze functies zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. Ze beïnvloeden je gedrag en je leren. Die aansturing gebeurt grotendeels onbewust.

De executieve functies worden in een aantal groepen verdeeld:

– Taakinitiatie (beginnen aan de opgedragen taak),
– planning en prioritering,
– aandacht richten en volgehouden aandacht,
– emotieregulatie,
– werkgeheugen,
– inhibitie (vermogen om je gedag af te remmen),
– zelfinzicht en cognitieve flexibiliteit.

Wat hebben executieve functies te maken met school?

Executive functies bepalen in hoge mate je schoolsucces. Misschien zelfs wel meer dan intelligentie. Dat komt omdat executieve functies helpen met het vertonen van doelgericht gedrag. Je kunt wel intelligent zijn, maar als je afgeleid wordt door elke prikkel in de klas (denk aan kinderen met ADHD) dan wordt leren toch moeilijker.

Leerlingen met zwakke executieve functies hebben zeer regelmatig last van uitstel gedrag of vermijding. Ze hebben geen overzicht, moeite met plannen, zijn snel afgeleid en vinden het vaak moeilijk om met hun huiswerker of leerwerk te beginnen.
Gevolg zijn slechte cijfers, strafwerk voor niet ingeleverde opdrachten, aantekeningen, gemopper of ruzies thuis, onderpresteren, slechte motivatie voor school en in het ergste geval niet meer naar school willen gaan.

Wat kan je doen?
Wanneer een leerling moeite heeft met huiswerk maken en leren of wanneer de cijfers lager zijn dan de capaciteiten van de leerling is het belangrijk dat gekeken wordt hoe de executieve functies van de leerling zijn ontwikkeld.
Er kan een vragenlijst worden afgenomen zodat duidelijk wordt of en welke executieve functies onvoldoende zijn ontwikkeld. Afhankelijk daarvan kan een coaching traject worden gestart om de leerling te helpen zodat het op school beter gaat.

Voor meer informatie over het coaching traject kunt u contact opnemen met me opnemen.

Lees meer

Aankondiging


Workshop voor hulpverleners:‘Ik zorg goed voor mezelf’
De afgelopen jaren is de werkdruk van hulpverleners alleen maar groter geworden. Hierdoor ligt de aandacht continu op je taken en je cliënten. Je leeft als het ware op de automatische piloot en je bent ononderbroken bezig met helpen en afstemmen op anderen. In deze workshop leer je hoe je beter bij jezelf kan blijven tijdens een gesprek met je cliënt of in de samenwerking met teamgenoten. Er wordt gebruik gemaakt van de lichaamsgerichte psychologie en de aandachtsgerichte cognitieve gedragstherapie.
Meer informatie hierover vindt u onder trainingen/workshops.

Lees meer

Lotgenotencontact voor ouders van kinderen met ADHD


ADHD, wat doe je ermee?Thema’s:
Medicatiegebruik wel of niet?
Adhd op school, hoe ga je ermee om?
Na schooltijd, hoe verder?
Gezin en creativiteit hoe doe je dat?
Spelen met je kinderen (samen met de kinderen)

Duur: 6 bijeenkomsten van 1,5 uur (1x per maand)

Tijdstip: 20.00 uur – 21.30 uur

Locatie: Meidoorn 32 te Geldrop

Trainers: Ina Zeitlin (psychologe) en
Carla Kivits (beeldend vaktherapeut)

Kosten: 35 per avond (De kosten worden door de aanvullende verzekering vergoed. Neem hierover contact op met Ina Zeitlin)

Aantal deeln.: minimaal 6

Informatie: Carla (06-10306344) of Ina (040-2800701)

Lees meer

Braingym workshop voor kinderen


Beter leren en concentreren op school met Braingym!

Braingym is een programma met 26 bewegingsoefeningen, waarbij de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd wordt zodat leren en concentreren makkelijker gaat.

Ik heb 12 oefeningen gekozen waarvan ik denk dat ze innerlijke rust, concentratie en focus op een bepaalde taak bevorderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de kinderen de oefeningen dagelijks doen; vooral thuis maar ook op school. Ouderparticipatie en de medewerking van de juf/meester is noodzakelijk!

Om te kunnen beoordelen of deze oefeningen inderdaad een positieve invloed hebben bied ik een GRATIS workshop aan.

De workshop is voor kinderen tussen 8 – 11 jaar en bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van elke 45 minuten. Een 7e bijeenkomst vindt na 1 maand plaats om samen met de ouders te evalueren.

 Wanneer: dinsdag van 16.00 – 16.45 uur

 Start: in overleg

 Waar: Meidoorn 32 te Geldrop

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Psychologe Ina Zeitlin; E-mail: info@inazeitlin.nl, Tel. 040- 2800701

Lees meer

Vriendschap sluiten met je duistere gevoelens


In onze cultuur leren we als kinderen dat het vrij laten stromen van emoties niet wenselijk is. Gevoelens kan je maar beter beheersen en/of verborgen houden. Op die manier leren we dus niet om onze gevoelens te uiten; we leren ze te verstoppen en ze te vergeten.
Echter, ze zitten op die manier wel in het lichaam ergens opgesloten en op den duur willen ze er uit. Als we ze dan niet toelaten, kunnen we lichamelijk ziek en in het ergste geval depressief worden. Het is daarom gebruikelijk geworden om onder behandeling te gaan bij een psycholoog of andere therapeut om te leren ze de baas te worden of ze los te laten. Als dit niet helpt hebben we nog antidepressiva of drugs om de pijn te verlichten.

We hebben alles ervoor over om een einde te maken aan onze emotionele pijn en ons lijden. Immers, het is ons streven dat wij en onze kinderen gelukkig door het leven gaan!
Een leven zonder verdriet, angst, wanhoop of boosheid bestaat helaas niet. Deze emoties zullen altijd deel uitmaken van ons bestaan.

Vriendschap sluiten met je duistere emoties betekent dat je een reis maakt door de pijn heen en niet ervandaan. Emoties zijn energieën die ons bewegen om te voelen, onze gevoelens te uiten en te handelen. Het is niet de emotie zelf maar ons idee hierover die ze positief of negatief maakt!

Als je vriendschap sluit met je duistere emoties kan verdriet om wat je hebt verloren veranderen in dankbaarheid voor wat je nog hebt, angst om kwetsbaar in het leven te staan kan veranderen in vreugde om vol van het leven te genieten en wanhoop kan veranderen in een toewijding aan het leven zoals het is.
Door naar onszelf en onze pijn te luisteren leren we wie we zijn, wat ons het meest heeft gekwetst, wat in ons om aandacht vraagt en wat we nodig hebben om te genezen en ten volle te leven.

Tijdens de therapie leer je hoe je naar de pijn kunt en durft te kijken en hoe je in contact kunt komen met jezelf. Het veronderstelt wel dat je onbehagen durft te verdragen, want luisteren naar pijn kan zo moeilijk zijn dat we het liever willen vermijden.

Met de 3 vaardigheden Luisteren, Voelen en Laten stromen leer je de negatieve emoties te transformatie in dankbaarheid, vertrouwen en vreugde.
In deze therapie leer je niet allen met je hoofd naar je gevoelens te kijken maar met je hart en lichaam je emoties te ervaren en ze een nieuwe betekenis te geven. Hierdoor vindt verandering plaats.

Lees meer

Concentratie- Motivatie Therapie (CoMo) voor jongeren


Doel
Het doel van deze korte therapie is jongeren met meer plezier en succes naar school te laten gaan.
Tijdens de therapie leert de jongere meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen handelen en functioneren op school waardoor meer motivatie ontstaat om een uitdaging aan te gaan op school.

Voor wie?
Voor jongeren tussen 12- 18 jaar, die:

 Ongemotiveerd naar school gaan
 een laag zelfbeeld hebben
 weinig zelfvertrouwen hebben in hun functioneren en presteren op school
 last hebben van faalangst
 onder hun niveau functioneren (onderpresteren)
 psychosomatische klachten hebben of regelmatig ziek thuis zijn
 het liefst school willen mijden
 zonder duidelijke redenen slechte cijfers halen
 wegdromen tijdens de lessen of juist vervelend gedrag vertonen

Opzet van de CoMo therapie
De therapie wordt individueel aangeboden en bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 1 uur.
Het is ook mogelijk om de therapie in kleine groepjes van maximaal 4 deelnemers te volgen.

Methodieken
CoMo therapie is gebaseerd op een combinatie van:
 oplossingsgerichte therapie (doel en zelfbeeld bepalen, positief labelen)
 psycho- educatie (uitleg invloed van de hersenen op ons gedrag)
 cognitieve gedragstherapie ( invloed van gedachten en gevoelens op gedrag)
 NLP (gebruik maken van zintuigen, technieken op tot rust te komen)
 lichaamgerichte therapie (kracht ontdekken, tot rust leren komen)

De kosten zijn € 240 incl. materialen en kunnen mogelijk worden vergoed via uw aanvullende verzekering.
Opgave is mogelijk via e-mail:info@inazeitlin.nl

Lees meer

Training voor kids


Wij zijn in 2011 gestart met een training ‘sociale vaardigheden voor kinderen tussen de 10- 12 jaar’ omdat wij in praktijk en via contacten (bv. GGD en basisscholen) merkten dat de kinderen in deze leeftijdscategorie vaak problemen ervaren in de omgang met leeftijdgenoten.

Ook op scholen is te zien dat kinderen moeilijkheden hebben met samenwerken en samen spelen met andere kinderen. Er is dan sprake van pestgedrag of niet geaccepteerd worden door een groep. Soms kunnen interventies van een leerkracht op een school wel tot het gewenste resultaat leiden, maar soms ook niet.

Lees meer over deze training in onze folder.

Praktische informatie:
Aantal bijeenkomsten 10 (incl. een terugkomdag)
Startdatum: donderdag 30 oktober 2014
Tijd: donderdagmiddag van 16.30 – 18.00 uur
Plaats: Mierloseweg 40 (eerste etage bij Buro Binnenste Buiten)
Aantal deelnemers per groep: 6 – 8
Trainers: Ina Zeitlin, psychologe en Carla Kivits, beeldend therapeut
De kosten zijn € 250,00 en kunnen mogelijk worden vergoed via de aanvullende verzekering.

Data bijeenkomsten: 30 okt.; 6, 13, 20, 27 nov.; 4, 11, 18 dec. 2014 en 8 jan. 2015.
De terugkomdag is 12 feb. 2015.

Lees meer