Psycho-Educatie

Psycho-educatie betekent het geven van voorlichting en advies. Het maakt onderdeel uit van de behandeling waarbij ik mijn cliënten en hun ouders voorlichting, informatie, steun en advies geef m.b.t. de problemen of psychische aandoening van hun kind. Cliënten en ouders kunnen op die manier meer kennis op doen over een bepaalde ziekte of thema. Soms is het lezen van deze informatie voor ouders voldoende om een keuze te maken of het nodig is voor een bepaald probleem of thema een afspraak met een hulpverlener te maken.

Mocht u na het lezen van de informatie over een bepaald thema nog vragen hebben dan kunt U die uiteraard via e-mail naar me toesturen.